10.04.2011 Zabrze - Wystawa Krajowa - sędzia Grzegorz Weron
ISKRA - klasa młodzieży - dosk. 2/5
JAMAJKA - klasa pośrednia - dosk. 3/3

zabrze - iskra ...