28.05.2011 Antoninek - Wystawa Krajowa - sędzia Anatoli Zhuk (BY)
JAMAJKA - klasa młodzieży - dosk. 2/2