29.05.2011 Nowa Ruda - Wystawa Krajowa - sędzia Grzegorz Weron
JAMAJKA - klasa młodzieży - dosk. 1/2 i ZWYCIĘZA MŁODZIEŻY